Aim: Simple and Modern Cool
Inspiration: Electronic Line, Flow & Direction, Transfer

The logo is derived from bringing together of the dotted letters and the other letters in the word of “Özdisan” with specific proportions and rules. There is a minimal change in the dots of -ö and -i letters which refers to an electronic component. With this change, it is targeted to create an “electronic flow image” sign.


Logo, "Özdisan" kelimesindeki noktalı harfler ile geriye kalan noktasız harflerin belirli oran ve kurallar doğrultusunda bir araya getirilmesiyle tasarlandı. Elektronik komponent aksamına gönderme yapacak şekilde, -ö ve -i'nin noktalarında minimal değişiklikler yapılarak "elektronik akış imgesi"ne gönderme yapan bir işaret oluşturuldu.
​​​​​​​

Back to Top