Through its ongoing efforts to become Turkey’s first parent consulting platform cocugumneden.com aims at guiding constructing a healthy parent-child relationship with its experienced and expert staff. It acts as a companion for a parent in the journey of developing communication skills about children and understanding their developmental processes.

Why doesn’t my child want to eat? Why doesn’t my child sleep? Why doesn’t my child want to go to school? You might have heard or asked all these questions at least once. Did you know that while the search frequency of "child psychologist" keywords in December 2020 internet searches is 155k, this ratio for the "why does my child " keywords is 455k? When we come to January, we see that the search frequency of "why does my child" keywords increased to 601k. As parents, it’s not always easy to understand the periods during which children can not express themselves clearly enough, their suddenly changing moods, their newly developed habits and to handle all these situations with the most natural and effective approach. In such cases, a high proportion of parents who can not get professional support often start to seek answers to their questions in their immediate surroundings and on the internet. However, every child is different and unique; each problem is different and sensitive. So, it is not a proper approach to think that a general truth and method can be effective on every child. At this point, cocugumneden.com provides support for parents’ communication with their children and guides their processes to raise awareness.

I developed the idea of the logo design by getting inspired by the faces of children experiencing different moods. Being sad, crying, smiling, being resentful, or getting angry is part of life, no emotion is worse or supreme than any other one. Therefore, I desired to create a world that accepts and includes all expressions. I preferred to present this world with its brightness of the basic colors in our pastel paints that come to mind first when we say child energy. 
Marka ve fikir hakkında: Türkiye'nin ilk ebeveyn danışmanlığı platformu olma yolunda hazırlıkları devam eden cocugumneden.com, tecrübeli ve uzman kadrosuyla sağlıklı bir ebeveyn-çocuk ilişkisi yapılandırmasına rehberlik etmeyi amaçlayan bir platformdur. Çocuklarla daha etkin iletişim kurma becerilerini geliştirme ve onların gelişimsel süreçlerini anlamlandırma yolculuğunda ebeveynin yol arkadaşıdır.

Çocuğum neden yemek istemiyor? Çocuğum neden uyumuyor? Çocuğum neden okula gitmek istemiyor? Benzer soruları en az bir kere duymuş ya da sormuş olabilirsiniz. Aralık 2020 internet aramalarında "çocuk psikoloğu" anahtar kelimelerinin aratılma sıklığı 155k iken “çocuğum neden” anahtar kelimelerinin aratılma sıklığı ise 455k olduğunu biliyor muydunuz? Ocak ayına geldiğimizde de "çocuğum neden" anahtar kelimelerinin aratılma sıklığının 601k olarak yükseldiğini görüyoruz. Çocukların kendilerini yeterince açık anlatamadığı dönemlerini, ansızın değişen ruh hallerini ve yeni geliştirdikleri alışkanlıklarını ebeveyn olarak hemen anlamak, en doğal ve etkili bir yaklaşımla bu durumları yönetmen her zaman kolay değildir. Bu durumda profesyonel destek alamayan oldukça yüksek bir orandaki anne-babalar, sorularının cevaplarını sıklıkla en yakın çevrelerinde ve internet üzerinde aramaya başlarlar. Oysa her çocuk farklıdır ve biriciktir; her sorun birbirinden farklı ve hassastır. Genel bir doğru ve yöntemin her çocuk üzerinde etkili olabileceğini düşünmek çok da doğru bir yaklaşım değildir. İşte bu nokta  cocugumneden.com, ebeveynelerin çocukları ile olan iletişimine destek sağlayarak, farkındalıklarını sağlamaları için süreçlerine rehberlik eder.

Logo tasarımının fikrini de farklı ruh hallerini yaşayan çocukların yüzlerinden esinlenerek oluşturdum. Üzgün olmak, ağlamak, gülmek, kırgın olmak ya da sinirlenmek hayatın bir parçasıdır, hiçbir duygu birbirinden daha kötü ya da daha yüce değildir. Bundan dolayı tüm ifadelerin tamamını kabul eden, içine alan bir dünya oluşturmak istedim. Bu dünyayı, çocuk enerjisi dediğimizde ilk aklımıza gelen pastel boyalarımızdaki temel renklerin parlaklığıyla sunmayı tercih ettim.

Back to Top