Cer: Çekmek, sürükleyerek götürmek. “TDK Sözlüğü”

Cer Binasının müzeye dönüştürülmek istendiği bu projede; eski isimleri ile Galata ve Pera, günümüzde kullanılan isimleri ile Karaköy ve Beyoğlu bölgesindeyiz. Birçok dönemde İstanbul şehrinin uluslararası ticaret limanı olarak yer edinen bu bölgenin, en eski tarihlerden bu yana sayısız müdahale ve değişikliğe maruz kalarak günümüzdeki haline ulaştığını görüyoruz. Yine tarihi yarımadanın -kuzey yönünde- karşı kıyısında yer alan bu bölgenin güncel siluetine baktığımız zaman, göze çarpan en önemli öğe, kuşkusuz Galata Kulesi’dir. Bölge siluetini tek başına tanımlayan Galata Kulesi’nden sonra, bulunduğu alandaki diğer yapılardan ayrışarak siluette kendisini belli eden en belirgin binalar, bu projenin ana unsuru olan Metro Han ve Cer Binası’dır. Metro Han İETT Genel Müdürlüğü, Cer Binası ise Tünel hattının teknik hacmi olarak kullanılmaktadır.

Cer Binası, İstanbul İli Beyoğlu İlçesi, Asmalı Mescit Mahallesi, Tünel Meydanı Sokak’ta bulunmaktadır. Bulunduğu yapı adasında, Cer Binası ile birlikte, 1883 yılına tarihlenen Tünel Pasajı da bulunmaktadır. Yapı adasının güneyinde Tünel Meydanı Sokağı, sonrasında da Metro Han bulunur.


Müşteri / Client:     Beyoğlu Belediyesi / Beyoğlu Municipality
Credit               : 1. Proje Tasarımı / Project by Erginoğlu & Çalışlar Architects
                           2. Mimari Görselleştirme / Architectural Visualization by MA Digital
                           3. Metin Araştırması / Text Resources: Ömer F. Kara (Metro Han ve Cer Binası Yüksek Lisans Tezi)


                       idea:                       
                       color:                       
                       logo:                       
                       branding:                       
                       pattern:                       
                       graphic usage for rail systems of Istanbul:                       
                       ticket design 1: with the istanbul card                     
                       ticket design 2: with the game & istanbul card:                       
                       presentation template:                       
project in progress...
                      section A-A:                       
                      section B-B:                       
                       signboard:                       
                       information board:                       
                       timeline 1:                       
                      detail of timeline 1:                       
                       timeline 2:                       
Back to Top