Boardoza
Istanbul, Turkey 2023
Branding, copywriting


Boardoza; maker kültürünün ve teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik güncel ürünler üreten; prototip geliştirmekten başlayıp son ürüne kadar giden sürecin her aşamasında kullanıcılarına zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan yeni nesil bir teknoloji şirketidir.

Boardoza; produces up-to-date products for the needs of maker culture and technology companies; It's a new-generation technology company that provides time and cost savings to its users at every stage of the process, from prototype development to the final product.Back to Top