bi' nefes yoga
Eskişehir & Istanbul, Turkey 2019
Logo Design, Corporate Identity

Client: Gülsen Bakırhan, owner of "bi' nefes yoga studio"
Services: Logo Design, Branding Design, Social Media Announcement Works

"nefes" means "breath" in English and "bi nefes yoga" is the name of the studio which means "a little breath of yoga". 
Usually in daily conversations, instead of using "bir" = "one" (1), we use "bi" as an equivalent to "a little". Moreover, "bi" has the feeling of fermata as in music. So, we use "bi" with an apostrophe to capture these feelings and backgrounds, to give the meaning of "taking a break, giving a pause in life".

"Breath" is the most critical part of the design thinking here. When I was looking for how breath is symbolized, I saw that they are all very similar representations and "flowing line" can represent breath. It also represents air, water, wind and even the earth! This is a perfect point to represent true nature of yoga. And of course, the other main part of this project is the idea of "balance" and "equality". I wanted to create a plain and simple representation of being "balanced", "equal",  "breath" (not only "breathing in" but also be itself). Using wavy line on the "f" letter serves this purpose. The position of "f" is also in a very good balance because it is in the middle of the word and the logo. So, this thought allowed me to concentrate on this point, and leave the other exercises behind.

---

Günlük konuşma Türkçesinde "bi nefesleneyim" cümlesi sık sık kullanılır. Hayattan, koşturmacalardan 'bi' mola vermek anlamında kullanılan bu deyiş stüdyo isminin koyulmasının da ana sebebi. Hem bu sebepten ötürü hem de yogada ve sağlığımızda kapladığı önem bakımından "nefes" kelimesini tasarım düşüncesinin ana unsuru yapmaya karar verdim. 

Aynı zamanda "bi" derken müzikteki es gibi "bi" duraksarız. Bu noktada, "bi" kelimesini kesme işareti ile birlikte kullanarak, arkasında yatan bu duyguyu da yakalamak istedik. "Nefes"i temsil etmeye çalışan işaretlere baktığımızda aşağı yukarı hepsinin benzer sembolik çizimleri olduğunu gördüm. Bu semboller gösteriyor ki, dalgalı bir çizgi nefesi temsil edebilir ya da hava, su, rüzgar ve hatta toprak olabilir! İşte bu tesadüf yoganın özü ve doğası için de mükemmel bir nokta! 

Diğer yandan "denge" ve "eşitlik" unsurları projenin diğer büyük parçaları. Çalışmamda "denge"de olmayı, "eşit" olmayı, "nefes" olmayı (sadece nefes almayı değil aynı zamanda nefesin kendisi olmayı) basit ve yalın bir şekilde sunabilen bir işaret tasarlamak istedim. "f" harfinin üzerinde dalgalı çizgi kullanmak bu amaca hizmet ediyor. Ayrıca "f" harfi, logonun tam ortasındaki pozisyonudan dolayı iyi bir "denge"ye sahip. Bu sebeple diğer denemelerimi geride bırakarak bu çalışmada yoğunlaştım.


Back to Top